Jak pracovat s Wiki

Wiki, kterou používá Moodle, je založena na ErfurtWiki, což je implementace hypertextového systému WikiWikiWeb. Umožňuje skupině uživatelů jednoduše spolupracovat na tvorbě a úpravách webových stránek.

 

 • Podívejte se, jak se zakládají nové stránky.
 • Již založené stránky lze upravovat buď tak, že kliknete na ikonu (upravit), nebo na záložku "Upravit" v záhlaví stránky.
 • Obsah stránek můžete formátovat buď pomocí formátovacích značek Wiki, nebo pomocí značek HTML – pokud je tato možnost aktivována.
 • Vytvořené stránky je možné prohledávat a sestavovat jejich seznamy podle různých kritérií.
 • Lze tak sestavit mj. seznam nejnovějších stránek, nejnavštěvovanějších stránek, nejčastěji upravovaných stránek či nedávno aktualizovaných stránek.

Zakládání stránek
Novou stránku založíte tak, že její název uvedete v textu některé stávající stránky. Stránku wiki lze pojmenovat buď pomocí WikiSlov, nebo tak, že název uzavřete do hranatých závorek ( [] ).

Příklad:

 • MojeStrankaWiki (WikiSlova)
 • [Moje stránka wiki] (v hranatých závorkách)

Po uložení se za textem označeným jako název stránky bude zobrazovat otazník '?'. Kliknutím na '?' přejdete do režimu úprav pro danou stránku. Vložíte svůj text, uložíte a máte novou stránku wiki.

Značky Wiki
Všechny stránky ve wiki můžete snadno upravovat pomocí značek wiki.

Odstavce

 • Odstavce v textu oddělujte prázdnými řádky;
 • pro zalomení řádku použijte tři znaky procenta %%%;
 • odsazení textu dosáhnete tak, že na začátek řádku vložíte mezeru nebo tabulátor.

!! Nadpisy

 • Chcete-li vytvořit malý nadpis, použijte na začátku řádku vykřičník !;
 • pro středně velký nadpis použijte dva vykřičníky !!;
 • a pro velké nadpisy tři vykřičníky !!!.

Formátování textu

 • Chcete-li část textu zdůraznit, uzavřete jej na začátku i na konci dvěma jednoduchými uvozovkami, tj. ''zdůraznění'' (obvykle se zobrazí jako kurzíva);
 • tučného textu docílíte dvěma podtržítky (__tučně__), nebo dvěma hvězdičkami ** (**tučně**);
 • zvětšení textu dosáhnete tak, že jej napíšete mezi dvě dvojice znaků ## (##zvětšit##);
 • zmenšení textu potom stejným postupem s těmito symboly 'µµ' ( µµzmenšitµµ);
 • písmo připomínající text psaný na stroji se použije, pokud text umístíte mezi dvě dvojice rovnítek == (==strojopis==).

Seznamy

 • Položku seznamu (odsazenou a začínající odrážkou) vytvoříte tak, že na začátek řádku napíšete hvězdičku *;
 • pro číslované seznamy použijte stejným způsobem znak #;
  1. můžete vytvářet také vnořené seznamy – pro každou další úroveň seznamu přidejte na začátku jeden formátovací znak navíc;
  2. pokud zachováte úroveň zanoření, můžete dokonce odrážkové a číslované seznamy kombinovat.

Hypertextové Odkazy

 • Pro vytvoření nového hypertextového odkazu stačí do textu umístit WikiSlovo,
 • nebo uzavřít vybraný text do hranatých závorek.
 • Zapíšete-li do textu stránky platnou internetovou adresu (začínající http://), např. http://www.example.com, bude z ní při zobrazení automaticky vytvořen hypertextový odkaz, na který bude možné kliknout.
 • Uzavřete-li internetovou adresu nebo WikiOdkaz do hranatých závorek [Moodle], můžete vzniklý odkaz popsat vhodným titulkem – zapsaným buď v uvozovkách, nebo pomocí znaku | (svislítko, roura, pipe):
  • [název | http://example.com]
  • [WikiOdkaz "název"] nebo ["název pro" WikiOdkaz]
 • Nechcete-li, aby se z WikiSlova nebo z internetové adresy (nebo jiného textu v hranatých závorkách) stal hypertextový odkaz, stačí před ně napsat vykřičník ! nebo tildu (vlnovku):
  • !BezOdkazu, ~BezOdkazu
  • ![bez odkazu], !!http://example.com

Tabulky pomocí znaku |

každou buňku stačí uzavřít z každé strany
jedním svislítkem
prázdné buňky prohlížeče obvykle vynechávají

Zápis:
| každou buňku | stačí uzavřít | z každé strany |
| jedním | svislítkem |
| prázdné buňky | prohlížeče | obvykle vynechávají |

Poznámka: Před tabulku i za tabulku vložte vždy prázdný řádek, aby byla dostatečně odlišena od okolního textu.

Obrázky

 • Chcete-li vložit do stránky obrázek, zapište jeho absolutní internetovou adresu do hranatých závorek, např. [http://www.example.com/pics/image.png];
 • druhou možností je použít funkci Vkládání obrázků.

Další informace

Značkovací systém Wiki nabízí řadu další možností. Více informací najdete na domácí stránce Erfurt Wiki.

WikiSlova
Pro WikiSlova se v angličtině používá výraz "CamelCase", tj. doslova "velbloudí velikost písma" – jde o popisný název, který vychází z vnější podoby WikiSlov. Jde totiž vždy o několik slov zapsaných za sebe bez mezer, oddělených pouze změnou velikosti písma. Střídání malých a velkých písmen připomíná hrby velblouda.

Jiným anglickým názvem pro stejný jev je "Bumpy Text", tj. doslova "hrbolatý text".

Ačkoli jazykoví puristé mají proti tomuto způsobu pojmenovávání výhrady, v počítačovém světě je velmi časté a zná je většina programátorů.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English