Vytvoření nové úlohy

Do vybrané kategorie můžete přidat několik různých typů úloh:

Úloha s výběrem odpovědí

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: úlohy s jedinou možnou odpovědí a úlohy s více možnými odpověďmi.

Více o úlohách s výběrem odpovědí

Krátká tvořená odpověď

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) napíše student jedno slovo nebo sousloví. Může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým ohodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena.

Více o úlohách s krátkou tvořenou odpovědí

Numerická úloha

Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako úloha s krátkou tvořenou odpovědí. Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou považovány za správné.

Více o numerických úlohách

Pravda/Nepravda

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) vybírá student ze dvou možností: pravda nebo nepravda.

Více o úlohách pravda/nepravda

Přiřazování

U této úlohy je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Student musí přiřadit ke každé otázce správnou odpověď.

Více o přiřazovacích úlohách

Doplňovací úloha (cloze)

Jedná se o velmi flexibilní typ úlohy, skládající se z úryvku textu (ve formátu Moodlu), do kterého jsou vloženy otázky s různými typy odpovědí (úloha s výběrem odpovědí, krátká tvořená odpověď, numerická úloha).

Více o doplňovacích úlohách

Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou tvořenou odpovědí

Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako "Přiřazování". Rozdíl je v tom, že jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii.

Více o přiřazovacích úlohách

Náhodně vybraná úloha

Úloha se při řešení testu nahradí náhodně vybranou úlohou ze zvolené kategorie.

Více o náhodně vybraných úlohách

Popis

Popis není skutečná úloha. Slouží k zobrazení libovolného textu (případně obrázku) a nevyžaduje odpověď. Lze jej použít například k zobrazení informací společných pro následující skupinu úloh.

Více o popisu

Vypočítávaná úloha

Vypočítávané úlohy umožňují vytvářet jednotlivé numerické úlohy s použitím masek, které se při vstupu do testu nahradí konkrétními hodnotami.

Více o vypočítávaných úlohách

Tvořená odpověď

V odpověď na zadání (může obsahovat i obrázek) napíše student odpověď v rozsahu až několika odstavců.

Více o úlohách s tvořenou odpovědí

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English